Iz namjere da očuva tradiciju od zaborava u Vukeljićima pored Fojnice, Šehović Salem je izgradio sahat kulu.

U okviru muzeja postoji više soba, neke su napravljene kao tradicionalne biblioteke, čardak, musafirhana i druge.

Šehović Salem se počeo baviti novinarstvom kada je imao 18 godina, do danas je sačuvao na hiljade raznih eksponata koji su se tradicionalno koristili na ovim prostorima.

Mnogi domaći i strani turisti raznih religijskih uvjerenja posjećuju ovu lokaciju, mogu doći na ručak ili kahvu, sve je besplatno.

Muzej u Vukeljićima je jedini muzej u svijetu u koji se ne naplaćuje ulaz.