Smrt i čovjek

Jednom prilikom je jedan čovjek šetao ulicom Konstantinopola nakon čega je najednom stao, ugledao je jedno čudno stvorenje koje stoji ispred njega i gleda ga začuđeno, pošto je ovaj čovjek bio jako pametan i brzo je shvatio da je to stvorenje ustvari Smrt, koji je došao da uzme njegovu dušu, ali ono što mu nije bilo jasno zašto je to biće tu samo stojao i nije radio ništa.


Od straha da mu to stvorenje ne uzme dušu jer nije još želio da ode sa ovoga sa ovoga svijeta, naredio je vjetrovima da ga odnesu u Indiju jer je imao tu moć da vlada vjetrom, vjetar ga je hitro odnio do Indije gdje je stigavši ugledao isto to stvorenje kako mu se približava, a on sav pod strahom ukočen stoji, Smrt se obraća čovjeku i kaže: “došao sam da ti uzmem dušu”,nakon čega mu je čovjek odgovorio: “zašto baš sada i baš ovdje?”, Smrt odgovara: “Ja sam poslan da ti uzmem dušu, kada sam došao do tebe ti si se nalazio u Konstantinopolu, tako da sam sačekao i gledao začuđeno, nije mi bilo jasno, jer mi je naređeno od sveznajućeg Boga da ti dušu uzmem u Indiji, nakon toga mu je izvadio dušu, pouka priče je da se od sudbine ne može pobjeći ma koliko god pokušavao da ju promijeniš.