3. Bager 293

Bager 293 koji je izgradila Njemačka kompanija Takraf je bager na kotačima ili pokretni stroj za iskopavanje materijala.

Specifikacije:

 • Težina: 14,200 tona
 • Visina: 96 metara
 • Širina: 225 metara
 • Cijena: 100 miliona dolara
 • Napajanje električnom energijom: 16,65 megavata
 • Dnevni kapacitet: 240,000 metara kubnih

2. Bušilica za tunele Bertha

Berta je dizajnirao i proizveo Hitachi Zosen Sakai Works iz Osake u Japanu i najveća je svjetska bušilica

Specifikacije:

 • Težina: 6,700 tona
 • Visina: 17,5 metara
 • Dužina: 99 metara
 • Cijena: 80 miliona dolara

1. Veliki hadronski sudarač

Veliki hadronski sudarač (LHC) je najveći i najsnažniji sudarač čestica i najveći stroj na svijetu. Izgradila ga je Europska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) između 1998. i 2008. u suradnji s preko 10,000 znanstvenika i stotinama sveučilišta i laboratorija, kao i više od 100 zemalja.

Specifikacije:

 • Dužina: 27 kilometara
 • Dubina ispod zemlje: 175 metara
 • Energija sudara čestica: 6,5 teraelektronvolta (TeV) po snopu